Projectes d’innovació: Un pati igualitari per a totes i tots

A què juguem al pati? Qui juga? On es juga? Tenim un pati inclusiu o excloent?

Els i les mestres hem reflexionat sobre aquestes qüestions i volem ampliar la reflexió a tota la comunitat educativa. És per això que vam presentar el projecte “Un pati igualitari, un pati per a totes i tots” dins la convocatòria de projectes d’innovació de la Conselleria d’Educació. Aquest projecte ha estat finalment seleccionat el que comporta una assignació econòmica de 2.936’83€ per desenvolupar-lo.

Però, què volem fer?

Els objectius del projecte són els següents:

  • Potenciar un pati actiu i saludable on l’alumnat aprenga a: relacionar-se, tolerar i acceptar la diversitat, dialogar, resoldre i superar conflictes, ser comprensius, conviure, participar, organitzar-se i ser justos i democràtics.
  • Fomentar la resolució pacífica de conflictes i millorar la convivència aprenent a: treballar en equip, saber guanyar i perdre, respectar les normes de joc, saber esperar el torn, promoure la igualtat, saber compatir i cooperar.
  • Respectar l’entorn aprenent a: observar el que ens envolta, viure els canvis estacionals, experimentar, cuidar el material i l’entorn.
  • Ensenyar diferents tipus de jocs i donar eines per gestionar millor el temps de joc i oci.
  • Afavorir la creativitat a través del joc i estimular la capacitat de jugar com a instrument del desenvolupament del nostre alumnat..
  • Promoure la cohesió social, els valors, l’autonomia, la responsabilitat i l’activitat física.
  • Afavorir la millora dels resultats educatius, tot desenvolupant un Pla educatiu de pati amb el disseny d’un conjunt d’activitats enriquidores i diversificades com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge.
  • Millorar la seguretat del pati, adaptant els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat

El projecte s’estructura en quatre fases:

1ª FASE:

La primera fase s’inicia amb l’observació de les actuacions al pati.

-Mitjançant reunions de cicle i claustre, s’analitzaran les dificultats i problemes més notables que observem en el temps de pati. Què volem pel nostre alumnat? Què cal?

-A les tutories, l’alumnat, parlarà de quins són els problemes que detecten al pati. Què no ens agrada? Què hi volem? Propostes de millora

Una vegada realitzada l’observació i analitzats els punts forts i febles, tota la comunitat educativa participarà en el procés de pluja d’idees: “Com seria el nostre pati ideal? El pati que volem”.

Es crearà un panell on es penjaran totes les idees que aporten els docents, l’alumnat i les famílies.

Es crearà una comissió mixta de mares i pares, alumnes i mestres que organitzarà totes les propostes i iniciarà l’elaboració del projecte.

2ª FASE:

Es distribuiran les zones en un plànol del pati de l’escola:

Zona de jocs pintats al sòl (sambori, twister, set i mig…)

Zona de jocs de taula (escats, oca, parxís, tres en ratlla…)

Zona de lectura

Zona de dibuix

Zona de joc lliure no competitiu

Zona de joc simbòlic

Hort vertical

Creació de xicotets grups de treball per a distribuir-se les diferents accions a realitzar:

Compra de material simbòlic

Compra de jocs de taula i revisió i millora dels quals ja hi ha en el centre.

Disseny dels jocs per a pintar en el sòl

Contactar amb l’Ajuntament per a sol·licitar material de parc que ens puguen facilitar.

Ombratges.

Establiment de normes de funcionament. Com i qui reparteix els materials a l’inici i al final d’esbarjo. Com es distribueixen els mestres i els voluntaris per les diferents zones.

El professorat haurà de, com fins ara ha fet, vetlar per la seguretat de l’alumnat. A més coneixerà les zones de jocs i les normes del projecte per a fer que es complisquen. És important que el professorat ho fomente en la seua aula i en el pati, de manera que l’alumnat es motive, participe i s’organitze adequadament.

Tanmateix, l’alumnat que desitge ser voluntària o voluntari, podrà participar mitjançant l’activitat “Vine a jugar amb mi”. Aquests voluntaris coneixeran les normes dels jocs i convidaran a altres a participar i s’encarregaran de traure i recollir els materials utilitzats.

L’experiència demostra que, amb aquest projecte, sorgeixen menys conflictes i problemes en el pati.

3ª FASE:

Preparació per a l’engegada i posada en comú del projecte:

És el moment de transmetre a l’alumnat la nova distribució i funcionament del pati perquè facen les seues aportacions i arribem al resultat final.

A les tutories s’informa als xiquets i xiquetes de les zones, materials i normes bàsiques establides.

Es sol·licitaran voluntaris de 5é i 6é per a ser els responsables dels jocs i del material del pati: lliurament i recollida dels materials a l’inici i final.

4ª FASE:

Posada en pràctica del projecte.

Inici de la posada en pràctica i realització de reunions de valoració i posada en comú per a modificar i valorar possibles canvis.

Esperem la vostra participació!

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *