Ajudes de menjador escolar – Ajuntament

L’Ajuntament de Dénia ha convocat les ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar del curs 2019/2020. El termini de presentació de sol·licituds és del 31 d’octubre al 14 de novembre.
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció al Ciutadà – OAC) o telemàticament en la seu electrònica de l’ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx). L’horari d’atenció i registre de sol·licituds en l’OAC és de 9 a 14 hores els dilluns, dimecres i divendres, i de 9 a 18 hores els dimarts i els dijous.
Poden sol·licitar i beneficiar-se d’estes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumnat que estiga empadronat a Dénia i matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil o Educació Primària. També poden demanar-les els responsables legals d’aquells alumnes que cursen el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.
Així mateix es requereix que la persona sol·licitant haja demanat prèviament l’ajuda de menjador escolar per al curs 2019/2020 a la Conselleria d’Educació i haja obtingut una puntuació compresa entre 6 i 5 punts (ambdós inclosos) després de la baremació, ja que la finalitat principal d’aquestes ajudes municipals és, com s’indica en les bases de la convocatòria, “complementar les ajudes de menjador escolar” que dóna la Conselleria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *