Acords del Consell escolar: nou Projecte Lingüístic de Centre

El Consell Escolar de Centre, reunit dimecres, 14 de març, va aprovar per unanimitat de tots i totes les assistents el nou Projecte Lingüístic de Centre. Aquest tràmit es deriva de la Llei 4/2018 de Presidència de la Generalitat, que regula el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i que podeu consultar al següent enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf

En la llei s’estableix un mínim del 25% per vehicular les diferents àrees tant en valencià com en castellà. L’anglés requereix un 10% en Infantil i entre un 15 i un 25% a Primària. A més, s’ha de garantir en Primària impartir almenys un àrea no lingüística en cada llengua.

La proposta debatuda i aprovada en el Consell Escolar,  i que serà la que elevem a Conselleria per a la seua aprovació és la següent:

Context i necessitats:

L’enquesta sociolingüística realitzada a les famílies el passat curs desprén les següents dades:

 

Acadèmicament, es detecta la necessitat de millorar la competència lingüística de les tres llengües (val + cas+ ang), amb una clara necessitat de millorar la competència oral tant en valencià i com en anglés.

Aquesta necessitat es tradueix en la següent proposta:

– Infantil: aprenentatge integrat de les llengües. La base de l’ensenyament serà en valencià. Les especialitats s’impartiran en castellà i s’augmenta fins a 2h d’anglés setmanals en els tres cursos.

– Primària:

Àrees en valencià: Valencià, Matemàtiques, Socials, Naturals i Música.

Àrees en castellà: Castellà, Educació Física, Valors i Religió.

Àrees en anglés: Anglés i Plàstica.

 

Les hores de tutoria i de projectes constaran oficialment en valencià, però hi haurà un tractament intregrat de les tres llengües.

L’auxiliar de conversa i els possibles projectes Erasmus+ ajudaran en augmentar també l’exposició a l’anglés.

Desapareix la doble línia lingüística. Els temps d’exposició de cada llengua s’ajusten tenint en compte el context sociolingüístic i les necessitats de l’alumnat.

El calendari d’aplicació serà el següent:

Curs 2018/19: aplicació a Infantil i 1r i 2n de Primària.

Curs 2019/20: aplicació de 3r a 6è de Primària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *