Programacions didàctiques

Consulta ací totes les programacions didàctiques utilitzades al col·legi.

Curs 2016-2017

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys

4 anys

5 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques

Ed. Artística (Música + Plàstica) – C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics

2n Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques

Ed. Artística (Música + Plàstica) – C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics

3r Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques

Ed. Artística (Música + Plàstica) – C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics

4t Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques

Ed. Artística (Música + Plàstica) – C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics

5è Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques – Ed. Artística (Música + Plàstica)

C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics – Cultura Valenciana – Informàtica

6é Primària

Valencià – Castellà – Anglés – Matemàtiques – Ed. Artística (Música + Plàstica)

C. Socials – C. Naturals – Ed. Física – Religió – Valors Cívics – Informàtica