Convocades ajudes de menjador – Ajuntament

Ajudes per a menjador escolar 2017/2018 – Ajuntament de Dénia

Del 14 al 27 de novembre, per a alumnes puntuats entre 9 i 7 punts en les beques de Conselleria.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar-les i beneficiar-se’n el pare, mare, tutor o tutora legal, de l’alumnat que reunisca els requisits següents:

* estar empadronat a Dénia (el compliment d’aquest requisit el verificarà l’Ajuntament de Dénia, sense que siga necessària l’aportació de cap documentació).

* estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil o Educació Primària o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

* haver sol·licitat l’ajuda de menjador escolar, curs 2017-2018, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i haver obtingut una puntuació compresa entre 9 i 7 punts (ambdós inclosos), després de la baremació efectuada d’acord a la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018.

Quan es pot sol·licitar:

Del 14 al 27 de novembre 2017

Passos a seguir:

Presenteu la sol·licitud, amb la documentació, en el  Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció al Ciutadà) a la Plaça de la Constitució, núm. 1, o a través dels mitjans telemàtics establits per a això en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx), o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
Horari d’atenció i registre de sol·licituds: Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 hores  dimarts i dijous de 9 a 18 hores en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Documentació necessària:

Instància de sol·licitud d’ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar, acompanyada de la documentació següent: fotocòpia del DNI/ NIIF/PASSAPORT/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora).

 

On dirigir-se:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Ajuntament de Dénia

Impresos:

Documents relacionats:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *